[wwp_vc_breadcrumbs_dynamic show_home="1" show_parent="1" show_child="0" theme="0"]

הטיפול הרגשי במרכז הטיפולי בילדים ״ניצן חיפה״

 

הטיפול הרגשי במרכז הטיפולי ניצן מיועד לילדים אשר בנוסף לקשיים התפתחותיים, מוטוריים ו/או לימודיים, מראים קשיים גם בתחום הרגשי. הטיפול הרגשי נותן מענה על קשיי תפקוד והתנהגות, קשיים חברתיים העולים במסגרות השונות בהם הילד פועל במהלך היום: מסגרת חינוכית, משפחה, שעות פנאי.
קשיים רגשיים יכולים להתבטא באחד או בכמה מהתחומים הבאים: בטחון עצמי ודימוי עצמי נמוך של הילד, קושי בקבלת גבולות, מופנמות, קושי בויסות עצמי, אי- שקט, התקפי זעם, קושי בדחיית סיפוקים, קושי בקבלת סמכות ההורים וביחסים עם האחים.
הטיפול הרגשי הוא לרוב טיפול חד שבועי, אורך כל מפגש – 45 דק’, הטיפול הוא בדרך כלל, טיפול ארוך טווח.

 

 

טיפול דיאדי

תפקודו של הילד ועולמו הרגשי קשורים באופן הדוק ליחסיו עם הוריו והיחסים הם מרכיב משמעותי בהתנהגות הרגשית ובתפקוד. ההנחה הבסיסית שהתנהגות ותפקוד הילד מושפעים מאוד מאיכות היחסים בין הילד והוריו.
הגישה שנמצאה יעילה ומתאימה לטיפול בילדים בגיל זה היא טיפול “הורה – ילד” – “טיפול דיאדי” שמשמעו: עבודה משותפת בין הילד וכל אחד מהוריו לסירוגין.
ילדים בגיל הגן ובכיתות הנמוכות של ביה”ס מתקשים לבטא את עצמם באופן מילולי, לכן הטיפול המתאים ביותר להם הוא באמצעות משחק, כאשר בחירת המשחקים והנושא היא של הילד בהתאם למצבו הרגשי וההתפתחותי. אמצעים אלה מספקים לו דרך לגיטימית לבטא את עולמו הפנימי, מצוקות והנושאים שמטרידים אותו.

המשחקים האופיניים הם:
  1. משחק דמיוני- השלכתי המשלב מגוון דמויות כמו בעלי חיים ודמויות אנושיות ומשמש אמצעי לביטויי תוקפנות, תחרותיות,יחסי כוחות, קנאה, יחסים בין טוב לרע.
  2. משחקי קופסא שונים (למשל: דמקה, מונופול, קלפים…) המאפשרים התמודדות עם דחיית סיפוקים, תחרותיות ואינטרקציה (קשר,יחסים).
  3. עבודה עם חומרי יצירה (פלסטלינה, צבעים, הדבקות) המאפשרת ביטוי של תכנים רגשיים, הנאה מעשיה ומתוצרים .

 

המטרות בשיטת טיפול זאת הן:

להפנות תשומת לב ליחסים שבין הילד להורה ולנסות בשיתוף עם ההורה, להבין טוב יותר את המניעים והרגשות שנמצאים בבסיס ההתנהגויות של ילדם ואת עולמו הפנימי.
לשים במרכז את רגשותיו של הילד, להתייחס אליהם, לדבר עליהם, לעזור לילד להיות מודע לרגשותיו ולהתנהגותו.
יש תקופות שבהן על-סמך החלטה משותפת של ההורים והמטפלת, הילד נמצא בטיפול לבדו. זהו מצב דינמי שניתן לשינוי על- פי הצורך.

 

חלק משמעותי מהטיפול בילדים הוא ייעוץ/ הדרכה להורים.
הפגישות מתקיימות אחת למספר שבועות כפגישה טיפולית. בפגישות אלו מתייחסים לתכנים שעלו בטיפול וכן לשאלות וקשיים שההורים מעלים. הצוות הטיפולי כולל: פסיכולוגית, מטפלת במוזיקה, מטפלת באמנות, מטפלת בתנועה ומשחק ומטפלת באמצעות בעלי חיים, בעלות ניסיון בתחום הטיפול בילדים.

[accordionmenu id="unique8f4683" accordionmenu="968"]