קבוצת הכנה לכתה א'

הוראה מותאמת ואסטרטגיות למידה

בהמשך לטיפול הפרטני בריפוי בעיסוק וחלק מהתאמת הטיפול לצרכיו של הילד והמשפחה, נערך טיפול קבוצתי בריפוי בעיסוק לילדים בגילאי 5-6 העולים לכתה א׳.

Continue reading